Бюджет

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 31.03.2019 г./ПЪЛЕН/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 31.03.2019 г./ПЪЛЕН/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.12.2018 г./ПЪЛЕН/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.09.2018 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.09.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.03.2018 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.03.2018 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.09.2017 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.09.2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.03.2017 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕРИОДА 01.01.2017-31.03.2017

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.03.2017 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ  ЗА 2017

УТОЧНЕН ПЛАН за  2016

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.12.2016 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.09.2016 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.09.2016 г.

ТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016 г./ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.03.2016 г. /ПЪЛЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.03.2016 г.

ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ 2016

УТОЧНЕН ПЛАН за  2015

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ 2015

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.03.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.03.2015 г. /ПЪЛЕН/