Заповеди/Правила/Инструктажи

 

Извеждане на ученици 

Чл.32 за извеждане на ученици от Гимназията

 

Правила за ученици 

Заповед за определяне на пропускателен режим в ПГТМД

Правила за работа в компютърните зали

 

Инструктажи  

Инструктаж за провеждане на ДКИ

База