Администрация

 

Счетоводство

Златко Миленов – Счетоводител /+359 895620139 /
Мариета Белчинска – Касиер /+359 895620140 /

Канцелария

Милка Николова – Технически секретар /+359 887959236 /
Елена Величкова – Домакин /+359 895620220/

Охрана

Николай Лаков – Портиер/Охрана /+359 865620253/ 
Анна Сапунджиева – Портиер /+359 895620070/ 

Поддръжка

Николай Николов – Работник-поддръжка /+359 895620247/
Верка Найденова – Хигиенист
Лидия Атанасова – Хигиенист
Надежда Радкова – Хигиенист