Конкурси 2018/2019

 

 

mdНАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“

 

ПГТМД организира провеждането на училищен кръг за участие в Националното състезание „Млади таланти в модата“.

 

Състезанието се състои в представяне на модел с оригинална интерпретация на тема „ГЕОМЕТРИЯ“, пречупена през погледа на младите хора в градска среда.

В състезанието могат да участват всички ученици, като представят художествени скици на модели по темата. Изработените скици се предават на учителите: Ивелина Николова, Камелия Бисолнакова, Пламен Петков, Николета Васева, Нели Гергова,Джина Бонева, Адриана Виденова и Любомира Коларова. Краен срок – 29.01.2019 г.

След първоначално селектиране на моделите, най-добрите ще бъдат допуснати до класиране.

Комисията ще заседава на 04.02.2019 г.от 14.30 часа. Всеки допуснат до класиране трябва да представи:

  • художествена скица на модела;
  • мотивация и обосновка за избор на модел;
  • описание на необходимите материали и аксесоари;

Класираните на първите две места модели ще участват в Националното

състезание, което тази година ще се проведе в гр. Хасково през м. април 2019 г.

Останалите модели ще бъдат представени на училищна изложба в Деня на отворените врати.