Методически обединения

 

МО Професионална подготовка

инж. Нели Гергова - старши учител теоретично обучение – преподава в спец. Моден дизайн

инж. Джина Бонева - старши учител теоретично обучение – преподава в спец. Моден дизайн

инж. Адриана Виденова - старши учител теоретично обучение – преподава в спец. Моден дизайн

худ. Николета Васева - старши учител теоретично обучение – преподава в спец. Моден дизайн

Даниела Коцева - старши учител теоретично обучение – преподава икономика и предприемачество

инж. Тотка Величкова - старши учител практическо  обучение – преподава в спец. КПДТПИ

худ. Пламен Петков - старши учител практическо  обучение- преподава в спец. Интериорен и Моден дизайн

инж. Александра Първанова – учител теоретично обучение – преподава в  спец. Интериорен дизайн

худ. Ивелина Николова  – учител теоретично обучение – преподава в спец. Моден дизайн и КПДТПИ

диз. Камелия Бисолнакова – учител теоретично обучение – преподава в спец. Моден, Интериорен и Графичен дизайн

худ. Любомира Коларова - учител теоретично обучение-преподава в спец. Моден дизайн и КПДТПИ

Камелия Георгиева- учител практическо  обучение – преподава в спец. КПДТПИ

 

МО Общообразователни предмети

Български език и литература

Стела Танева – старши учител  по БЕЛ

Маргарита Илчева – старши учител  по БЕЛ

Емилия Христова – старши учител  по БЕЛ

Чужди езици

Галя Йотова – старши учител по Италиански език – преподава в спец. Интериорен дизайн

Йорданка Николова – старши учител по Френски език – преподава в спец. Моден дизайн

Г. Алексиева – старши учител по Английски  език- преподава в спец. Графичен дизайн

Валентин Петров – учител по Английски  език – преподава в спец. Графичен дизайн и КПДТПИ

Мирела Серафимова – учител по Руски език

Математика

Виктория Николова – старши учител  по математика

Даниела Касапинова – старши учител по математика и информатика

Таня Петкова – старши учител  по математика

Информатика и информационни технологии

инж. Здравка Пужева – старши учител  по информатика и ИТ

Физика

Виктория Николова – старши учител  по физика

Химия и Биология

Галя Аралова – старши учител  по химия и биология

География

Мирела Серафимова – старши учител  по география

История

Станка Дечева – старши учител  по история

Философия

Пламен Дилков – старши учител  по философия

ФВС

Боряна Николава – старши учител  по фвс

Мила Дамянова – старши учител  по фвс