Проекти

Партньори

log

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ /фаза кандидатстване/

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“ (Дейност 3, мярка 3,2) -2018 г.

Национална програма „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.“

Национална програма „Квалификация“- 2018 г.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ /фаза одобрени/

Компонент 2 – Електронна образователна платформа „Училище 365″

Компонент 4 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

проект „ТВОЯТ ЧАС“ стартира съгласно Чл. 23. (1) от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “.

Реализирани 5 групи / Дейност за преодоляване на обучителни затруднения:  

Аз мога“,„Мога и на френски“,„Аз мога да решавам задачи“,„Дигитални компетенции“,„Компютърна грамотност“

Реализирани 12 групи / Дейност по интереси:

„Биохимията- лесна, достъпна и интересна“,„Естетика и багри“„Извън ателието“,  „Изработване на облекла“„, „Интериорно проектиране“,„Културно-историческите паметници на България“„Математиката – лесна и забавна“,„Мода и конфекция“„, „По родните места на българските писатели“, „Рисуване и творчество в текстила“,
„Творческо писане“,„Художествено проектиране на облекло“