Родителска среща

На 14.01.2015 г. в ПГ по текстил и моден дизайн ще се проведе родителска среща!