Ръководство ПГТМД

 

Директор: Даниела Шошова – Проф. напр.  /Филология – Английски език/

Заместник-директор по УД: Цветелина Попова – Проф. напр.  /История/

Заместник-директор по УПД: инж. Тотка Величкова – Проф. напр.  /Текстилна техника/

Ръководител направление ИКТ: Ралица Колева – Проф. напр.  /Информатика и ИТ/

Педагогически съветник: Цецилия Рангелова – Проф. напр. /Психология/

Председател на МО Професионална подготовка: инж. Джина Бонева -Проф. напр.  /Техника и технология на текстил и облекло/

Председател на МО Общообразователни предмети: Стела Танева – Проф. напр. /Филология -Български език/

Председател на синдикалната организация: инж. Джина Бонева – Проф. напр. /Техника и технология на текстил и облекло/

Председател на Обществения съвет: Арсения Свирачева

Председател на Ученическия комитет: Деничка Иванова – ученичка в XI „в“  клас /специалност КПДТПИ/