База

Гимназията разполага с две сгради
– учебен и производствен корпус.
В учебния корпус са разположени 4 художествени ателиета, 3 компютърни кабинета, физкултурен салон оборудван с много и разнообразни съвременни фитнес уреди, лекарски кабинет, класически учебни стаи, текстилна лаборатория, библиотека, специализиран педагогически кабинет, самостоятелна зала за срещите на ученическия съвет, стилен с приятна атмосфера и добре зареден училищен бюфет Практическото обучение се провежда в производствената база, намираща се на бул. Димитър Петков № 116.
В нея са изградени 4 шевни работилници, тъкачна, предачна и плетачна работилници.

Компютърна зала със съвременна кат-кам – система за кроене.

base