Информация за зрелостниците Випуск 2020 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2019/2020 г. за ученици от 12 клас -дневна форма на обучение

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ относно ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ учебна 2019/2020 г.

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020г.

Важно!!! За Вас, дванадесетокласници!

График за показване на оценените изпитни работи ДЗИ сесия май-юни