Самостоятелна форма

ГРАФИК ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ за ученици в  самостоятелна форма на обучение.

ГРАФИК МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение и ученици от минали години

ГРАФИК ЯНУАРСКА СЕСИЯ

ГРАФИК НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА  СЕСИЯ