Училищни планове

Училищни учебни планове(УУП) за учебната 2019/2020 година, утвърдени със заповед №712 /02.08.2019г. на директора на ПГТМД (Виж тук)

Спец. МОДЕН ДИЗАЙН

 VIII A клас             IX A клас             X A клас   XI A/B клас      XII  A/B клас

Спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

VIII Б клас              IX Б клас             X Б клас       XI Б клас              XII Б  клас

 

Спец. КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

VIII В клас              IX В клас                   X В клас              XI A/B клас          XII  A/B клас

Спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

VIII Г клас              IX Г клас                   X Г клас

Спец. РЕКЛАМНА ГРАФИКА

VIII Д клас