Администрация

 

Счетоводство

Златко Миленов – Счетоводител /+359 895620139 /
Мариета Белчинска – Касиер /+359 895620140 /

Канцелария

Румяна Антова – Технически организатор /+359 887959236 /
Елена Величкова – Домакин /+359 895620220/

Уч. библиотека

Людмила Иванова – Библиотекар /+359 898980720/

Охрана

Николай Лаков – Портиер/Охрана /+359 865620253/
Анна Сапунджиева – Портиер /+359 895620070/

Поддръжка

инж. Милка Николова- Завеждащ учебна работилница

Николай Николов – Работник-поддръжка /+359 895620247/

Верка Найденова – Хигиенист
Лидия Атанасова – Хигиенист
Надежда Радкова – Хигиенист