Поверителност

GDPR

Защита на личните данни на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр.София съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).