Проекти по НП

Партньори

lllog

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ /фаза кандидатстване/

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“ (Дейност 3, мярка 3,2) -2018 г.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ /фаза одобрени/

Национална програма „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.“

Компонент 4 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата

Компонент 2 – Електронна образователна платформа „Училище 365“

Национална програма „Квалификация“- 2018 г.

Обучителен модул на млади предприемачи по  Проект Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи“

ПГТМД спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.