Ръководство ПГТМД

ДиректорДаниела Шошова /+359 893 458 300/- Английска филология

DSH
 Постоянство в общите ни усилия за усъвършенстване качеството на образованието..

 Грижа и отговорност към всички , които са част от училищната общност..

 Традиция и иновативност-елементи на работещата формула за успеваемост на Гимназията..

 Мотивацията като гаранция за успешно развитие и отлична реализация на нашите учениците…

 Доверието и взаимно уважение- основна цел във визията и мисията на любимото училище…

 

ZVETI

 

Заместник-директор  УД: Цветелина Попова /+359 888 6976 07/ География и икономика/История и цивил.

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно“ М. Биърд 

 

 

Заместник-директор  УПД: инж. Тотка Величкова / +359 893458347/  Текстилна техника

Силен ум, преследващ практически цели е най-добрият ум на Земята

 

Ръководител „Направление ИКТ“: Ралица Колева /+359 895620087/– Графичен дизайн & Информатика и ИТ

Всеки един човек има уникална дарба и неповторим талант,

които да подари на другите Д. Чопра

 

pl

Председател на Комисия по реклама и прием: Пламен Маков /+359 889248551/- Живопис

Think different“

 

 

Председател на синдикалната организация: инж. Джина Бонева /+359 893458344 /– Текстил и облекло

„Образованието се състои в осъвършенстването на цялата личност, за да се придобие самообладание, самоусъвършенстване и самореализация“ Платон 

 

Педагогически съветник: Цецилия Рангелова /+359 895620138 /Психология