Ученически съвет

 

 

Членове на ученически съвет:

Председател: Деничка Иванова – ученичка от XI „в“ клас /специалност КПДТПИ/

Зам. председател: Елена Йонева – ученичка от XI „а“ клас /специалност Моден дизайн/

 

Дейност:

– Отговаря за благотворителните кампании в ПГТМД.

– Участва в организацията на  „Деня на ученическото самоуправление“.

– Изготвя план на ученическата дейност – включен  в годишния план на ПГТМД.

– Води редовна отчетност относно касата на Ученическия съвет пред Педагогическия съвет на ПГТМД.

– Съдейства при изслушване на учениците предложени за наказание. Дава становище пред педагогическия съветник Ц.Рангелова.

– Активно участие в извънкласни дейности.

Устав на Ученическия съвет в ПГТМД:

Визия: